Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 08:43:17

        1. Tên khoa: Khoa Sinh Hóa (Department Biochemistry).   2. Liên hệ:                   Địa chỉ: tầng 2 - nhà D - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.                   Điện thoại: (024)38.253.531...