Đội ngũ chuyên gia của khoa

Đỗ Tuấn Anh

Trưởng khoa phẫu thuật Gan Mật

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Năm 2012 :   Phẫu thuật nội soi  cắt gan tại Bệnh viện Hữu nghị Việt đức tại Hội nghị ngoại khoa...

Trần Đình Thơ

Phó Giám đốc bệnh viện; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật

Công trình nghiên cứu khoa học: Chủ nhiệm đề tài nhánh cấp nhà nước: 01; Tham gia đề tài nhánh cấp nhà nước: 02; Tham gia đề tài...

Đỗ Mạnh Hùng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đã tham gia 2 đề tài cấp Nhà nước, 3 đề tài cấp Bộ ( trong đó có 1 đề tài là đồng chủ nhiệm đề...

Nguyễn Thị Lan

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật

Công trình Nghiên cứu khoa học: Đánh giá kết quả điều trị u gan lành tính tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức