Đội ngũ chuyên gia

Đỗ Tuấn Anh

Trưởng Khoa PT Gan Mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Đại cương.   Quá trình đào...

Trần Đình Thơ

Phó Giám đốc bệnh viện, Phó Trưởng khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức  Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ủy viên Ban...

Nguyễn Hải Nam

Phó Trưởng Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình...

Đỗ Mạnh Hùng

Cố vấn

Chức vụ: Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan...

Phạm Minh Hiếu

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...

Nguyễn Khắc Đức

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguyên Phó trưởng bộ môn Đại học Y Hà Nội - Giảng viên...

Trần Văn Bôn

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...

Đồng Thị Hương

Bác sĩ khoa PT Gan mật

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức/   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...

Nguyễn Thị Lan

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Chi ủy viên - Chi bộ điều trị II. Bác sĩ khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu...

Nguyễn Thu Hà

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...

Mẫn Văn Chung

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật tiêu hóa.   Quá trình đào...