Đội ngũ chuyên gia

Trần Đình Thơ

Phó Giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức  Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ủy viên Ban...

Nguyễn Hải Nam

Phó Trưởng Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình...

Nguyễn Thị Lan

Phó Trưởng Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Chi ủy viên - Chi bộ điều trị II. Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên...

Mẫn Văn Chung

Phó Trưởng Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật tiêu hóa.   Quá trình...

Đỗ Mạnh Hùng

Cố vấn

Chức vụ: Nguyên Trưởng khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan...

Phạm Minh Hiếu

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...

Trần Văn Bôn

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...

Nguyễn Mạnh Hùng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện HN Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa - Gan mật   Quá trình...

Đồng Thị Hương

Bác sĩ khoa PT Gan mật

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức/   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...

Chu Minh Phúc

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào tạo: Năm...

Nguyễn Thu Hà

Bác sĩ Khoa PT Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình đào...