Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phẫu thuật Gan mật

CNĐD.

Trần Thị Bảo Hoa

Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật Gan mật