Đội ngũ chuyên gia của khoa

Lê Mạnh Sơn

Trưởng Khoa PT Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ : Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Trương Xuân Quang

Phó Trưởng Khoa PT Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên bộ môn Phẫu thuật thực nghiệm...

Ngô Bá Toàn

Phó trưởng Khoa PT Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Nguyễn Văn Phan

Bác sĩ Khoa PT Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình   Quá...

Đặng Trung Kiên

Bác sĩ Khoa PT Chấn thương Chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình   Quá...