Đội ngũ chuyên gia của khoa

Dương Trọng Hiền

Trưởng Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó trưởng bộ môn ngoại Y - Dược, Đại học Quốc...

Lê Việt Khánh

Phó trưởng khoa PT Cấp cứu Tiêu hóa, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng Phòng Đào tạo, Trung tâm đào tạo và...

Nguyễn Đức Tiến

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Tổng thư kí Hội ngoại khoa Việt Nam. Tổng thư kí Hội phẫu thuật nội soi và nội soi Việt Nam. Nguyên Phó Giám đốc Trung...

Nguyễn Trung Nghĩa

Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sỹ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật tiêu hóa.   Quá...

Đỗ Tất Thành

Trưởng khoa Dinh Dưỡng; Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Trịnh Văn Tuấn

Bác sĩ khoa PT cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên cao cấp - Bộ môn Ngoại, Trường Đại học...

Bùi Thanh Phúc

Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bí thư Đoàn Thanh niên, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Tào Minh Châu

Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...