Đội ngũ chuyên gia của khoa

Dương Trọng Hiền

Trưởng Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó trưởng bộ môn ngoại Y - Dược, Đại học Quốc...

Lê Việt Khánh

Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến; Phó trưởng khoa PT Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hoá, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng Phòng Đào tạo, Trung tâm đào tạo và...

Nguyễn Đức Tiến

Phó Giám đốc TT PT Nội soi; Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm PT Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu...

Vũ Xuân Vinh

Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá...

Nguyễn Trung Nghĩa

Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sỹ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật tiêu hóa.   Quá...

Đỗ Tất Thành

Trưởng khoa Dinh Dưỡng; Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Trịnh Văn Tuấn

Bác sĩ khoa PT cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên cao cấp - Bộ môn Ngoại, Trường Đại học...

Bùi Thanh Phúc

Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bí thư Đoàn Thanh niên, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Tào Minh Châu

Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa PT Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa   Quá trình đào...