Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 08:32:05

      1. Tên khoa: Giải phẫu bệnh, tế bào học và pháp y (Anatomic Pathology, Cytological pathology and Forensic Medecine).   2. Liên hệ:                  Địa chỉ:  Nhà B8 - Bệnh viện Hữu nghị Việt...