Giới thiệu

  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    2016-08-05 09:12:52

      1. Tên khoa: Khoa Dược (PHARMACY DEPARTMENT). 2. Liên hệ:                  Địa chỉ: Nhà A3 - Bệnh viện HN Việt Đức.                 Điện thoại: (024)38.253.531 (số máy lẻ 486). 3. Lịch sử phát...