Đội ngũ chuyên gia

Cùng gặp gỡ và tìm hiểu về đội ngũ chuyên gia hàng đầu và giàu kinh nghiệm tại bệnh viện Việt Đức

Nguyễn Thị Mến

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học: “Mô tả đặc điểm hình ảnh và giá tri chẩn đoán của cộng hưởng từ đối với u màng não thất”, luận...

Vũ Thị Hằng

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đề tài bảo vệ bác sĩ nội trú: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính và cộng...

Nguyễn Văn Đừng

Phó Trưởng phòng Đào tạo

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Chủ đề tài Nghiên cứu đánh giá hiệu quả hoạt động chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện HN Việt Đức...

Phạm Hiếu Tâm

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:  Đánh giá kết quả phẫu thuật Lichtenstein.

Nguyễn Trọng Tài

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Đánh giá kết quả thay khớp hang bán phần Bipolar tại bv Việt Đức. Nghiên cứu đánh giá 1 trường...

Vũ Hoài Linh

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học: Nghiên cứu chẩn đoán hình ảnh và điều trị không phẫu thuật chấn thương bụng kín - Đề tài cấp bộ...

Trần Mạnh Hùng

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu khoa học: Phẫu thuật gỡ dính khớp gối cho bệnh nhân hạn chế vận động khớp gối.  

Trần Quốc Khánh

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu yếu tố dịch tễ Đặc điểm lâm sàng vết thương bàn tay tại BV Việt Đức Đề tài tốt...

Phan Bá Hải

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học: 6 bài báo cáo đăng tạp chí Y học thực hành, Y học Việt Nam. Hướng dẫn 1 đề tài tốt nghiệp cử...

Nguyễn Tiến Ngọc

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:   Phẫu thuật chuyển gân chày sau điều trị liệt TK mác chung không hồi phục. Phẫu thuật thay khớp...