Thư mời báo giá mua sắm dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế

18/05/2022 09:41

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2023 – 2024, để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tagged in: Tags: