Thư mời báo giá cung cấp trang thiết bị nội thất cho Bệnh viện

07/06/2023 15:15

Bệnh viện HN Việt Đức kính mời Đơn vị có đủ năng lực tới nhận thư mời báo giá cung cấp trang thiết bị nội thất cho Bệnh viện. Gồm các nội dung như sau:

Tagged in: Tags: