Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy

15/08/2022 14:00

Bệnh viện HN Việt Đức kính mời Đơn vị có đủ năng lực tới nhận thư mời báo giá Bảo trì thang máy tại Bệnh viện. Mỗi tháng bảo trì 01 lần (thực hiện 24 tháng). Gồm các nội dung như sau:

Tagged in: Tags: