Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ chào giá cho hạng mục: Thu mua chất thải y tế thông thường được phép tái chế cho năm 2022

24/11/2021 09:54

Từ ngày 4/11/2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Bệnh viện) đã phát hành “THƯ MỜI CHÀO GIÁ” số 2353/VĐ-HC cho hạng mục: Thu mua chất thải y tế thông thường được phép tái chế cho năm 2022 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, thời hạn nhận hồ sơ chào giá đến 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2021.

Tagged in: Tags: