Thông báo mời chào giá thuê máy thực hiện dịch vụ xét nghiệm tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

19/05/2022 14:25

Hiện tại, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu thuê máy thực hiện dịch vụ xét nghiệm tại Bệnh viện. Để có cơ sở lập kế hoạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, cho thuê máy xét nghiệm chào giá trang thiết bị y tế (có cấu hình, tính năng kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với danh mục trang thiết bị theo phụ lục đính kèm).

 

Xem chi tiết thông báo Tại đây

 

 

Tagged in: Tags: