Chiêu sinh “Khóa đào tạo Điều dưỡng ngoại khoa – khóa 28”

14/12/2017 11:27

Nhằm trang bị các kiến thức cho điều dưỡng ngoại khoa, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện HN Việt Đức tổ chức “Khóa đào tạo Điều dưỡng ngoại khoa – khóa 28”

 

 

 

Tagged in: Tags: