Thông báo số 2: Về việc tiếp tục đăng ký tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần XIV năm 2023

21/05/2023 15:25

Ngày 14/3/2023, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã gửi Thông báo số 1 tới Quý đơn vị về việc đăng ký tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lần thứ XIV năm 2023 tổ chức vào ngày 22/9/2023. Đến nay đã có một số đơn vị đăng ký tham dự và báo cáo tại Hội nghị.

 

Nhằm mục đích cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho Điều dưỡng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là cơ hội để đội ngũ Điều dưỡng chia sẻ kiến thức góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới sự chuyên nghiệp trong chăm sóc, quản lý, đào tạo:

 

Chủ đề: Cải tiến chất lượng chăm sóc và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh.

Thời gian dự kiến: Ngày 22 tháng 9 năm 2023 (Thứ Sáu)

Địa điểm: Hội trường Tôn Thất Tùng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chương trình dự kiến: Theo phụ lục I đính kèm.

 

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý đại biểu, đồng nghiệp, cơ quan, tiếp tục đăng ký tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị trên (hướng dẫn đăng kí, trình bày báo cáo theo các phụ lục II, III và IV đính kèm)./.

 

Thông tin vui lòng liên hệ:

1. Liên quan đến nội dung chuyên môn, báo cáo:

Lê Sỹ Thoại Phòng Điều dưỡng

SĐT: 0389736158                     Email: thoailien86@gmail.com

2. Liên quan đến nội dung vận động tài trợ, triển lãm:

Trần Quang Hưng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

SĐT: 0948615765                     Email: tqhung32@gmail.com

3. Liên quan đến nội dung hành chính, tổ chức đăng ký tham dự, nhận báo cáo:

Nhữ Thùy Linh Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến

SĐT: 0989357997                     Email: nhuthuylinhbvvd2022@gmail.com

 

Phòng Công tác xã hội

 

 

Tagged in: Tags: