Thông báo số 1: Về việc đăng ký tham dự và báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện HN Việt Đức lần XIV năm 2023

23/03/2023 07:24

Cùng với sự phát triển không ngừng của tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt lĩnh vực y khoa; cuộc cách mạng 4.0; ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế; yêu cầu chuyên môn kỹ thuật ngày càng phải được chuẩn hóa theo các tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của các cơ sở khám chữa bệnh nói chung và ngành y tế nói riêng.

 

Nhằm mục đích cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho Điều dưỡng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Hội nghị khoa học Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là cơ hội để đội ngũ Điều dưỡng chia sẻ kiến thức góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, hướng tới sự chuyên nghiệp trong chăm sóc, quản lý, đào tạo:

    

Tagged in: Tags: