Tháng 08/2023, các nhà hảo tâm dành tặng người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện HN Việt Đức hơn 1,3 tỷ đồng

07/09/2023 15:55

Tháng 08/2023, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, suất ăn từ thiện và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đơn vị báo chí. Tổng số tiền hỗ trợ là: 1.397.091.969 (Một tỷ ba trăm chín mươi bảy triệu không trăm chín mốt nghìn chín trăm sáu mươi chín đồng ./.) Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 995.281.569đ (Chín trăm chín mươi lăm triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn năm trăm sáu mươi chín đồng./). 

 

Hỗ trợ phát  suất quà từ thiện cho người bệnh với giá trị: 12.000.000đ (Mười hai triệu đồng./.)

 

Hỗ trợ phát suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị 335.910.400đ (Ba trăm ba mươi lăm triệu chín trăm mười nghìn bốn trăm đồng./.)

 

Hỗ trợ chuyến xe miễn phí với trị giá 53.900.000đ (Năm mươi ba triệu chín trăm đồng./.)

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

Điện thoại: 024.32668625. liên hệ số máy lẻ 585

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản VNĐ: 1221.000.2100.700

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân

 

Phòng Công tác xã hội

 

Tagged in: Tags: