Tháng 07/2021, hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

11/10/2021 08:39

Tháng 07/2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, suất ăn từ thiện và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đơn vị báo chí, tổng số tiền hỗ trợ là: 1.186.736.137đ (Một tỷ một trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi sáu nghìn một trăm ba mươi bảy đồng./.) Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 1.098.036.137đ (Một tỷ không trăm chín mươi tám triệu không trăm ba mươi sáu nghìn một trăm ba mươi bảy đồng./.)

 

Hỗ trợ phát 2900 suất quà từ thiện cho người bệnh với giá trị: 77.500.000đ (Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng./.)

 

Hỗ trợ phát 1.240 suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị: 11.200.000đ (Mười một triệu hai trăm nghìn đồng./.)

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

 

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

 

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

 

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

 

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

 

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Số tài khoản VNĐ: 1221.000.2100.700

 

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

 

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân.

 

Phòng Công tác xã hội

 

Tagged in: Tags: