Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

15/07/2022 15:37

Thí sinh xem Danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Tại đây

 

 

 

 

Tagged in: Tags: