Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời chào giá dịch vụ kiểm định thang máy

28/05/2024 18:22

Căn cứ Nghị định số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp dịch vụ kiểm định thang máy với nội dung cụ thể như sau:

Tagged in: Tags: