Mời chào cung cấp bộ súng phun nước và xì khô dụng cụ y tế

17/11/2022 09:26

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua bộ súng phun nước và xì khô dụng cụ y tế cho Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (chi tiết theo nội dung tại phụ lục 1 kèm theo). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp dịch vụ chào giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm công văn này.

Tagged in: Tags: