Đội ngũ chuyên gia

Dương Trọng Hiền

Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi; Trưởng Khoa PT Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật nội soi. Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó...