Phòng Hợp tác quốc tế

Đội ngũ chuyên gia

Bùi Trung Nghĩa

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Phó Trưởng khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng Khoa Ung bướu và Xạ trị, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Nguyễn Đức Chính

Cố vấn khoa PT Nhiễm khuẩn; Phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguyên Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện...