Đội ngũ chuyên gia

Phạm Vũ Hùng

Trưởng Khoa PT Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Tiêu hóa.   Quá trình...

Trần Tuấn Anh

Phó Trưởng Khoa PT Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa.   Quá trình đào...

Nguyễn Đức Chính

Cố vấn

Chức vụ: Nguyên Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguyên Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Bệnh viện...

Đào Văn Hiếu

Bác sĩ Khoa PT Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ:  Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật nhiễm khuẩn.   Quá...

Trần Tiễn Anh Phát

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Nhiễm khuẩn , Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Tiêu hóa Quá trình đào tạo: Năm 2020: Tốt...

Nguyễn Minh Ky

Điều dưỡng trưởng Khoa PT Nhiễm khuẩn

Công trình Nghiên cứu khoa học: Năm 2011: Nghiên cứu tình hình tai nạn lao động được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức...