Đội ngũ chuyên gia

Nguyễn Việt Hoa

Trưởng Khoa PT Nhi & Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhi & Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ủy viên ban chấp hành Hội ngoại Nhi Việt...

Hồng Quý Quân

Phó Trưởng Khoa PT Nhi & Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật...

Võ Tá Chung

Bác sĩ khoa PT Nhi & Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Nhi.   Quá trình...

Phạm Quang Hùng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện HN Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa PT Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào...

Nguyễn Bích Ngọc

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện HN Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa PT Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại khoa   Quá trình đào...

Đặng Thị Huyền Trang

Bác sĩ khoa PT Nhi & Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Nhi   Quá trình...

Vũ Hồng Tuân

Bác sĩ Khoa PT Nhi & Trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Nhi   Quá trình...