Đội ngũ chuyên gia

Đinh Ngọc Sơn

Phó Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình; Trưởng khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện...

Nguyễn Lê Bảo Tiến

Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình; Quyền trưởng phòng khám chuyên khoa Ngoại cơ sở 2

Chức vụ: Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Quyền Trưởng Phòng khám chuyên khoa ngoại cơ sở...

Nguyễn Hoàng Long

Phó trưởng khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành:  Phẫu thuật Cột sống.   Quá...

Đỗ Mạnh Hùng

Phó trưởng Khoa PT Cột sống; Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trưởng phòng Kế Hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị...

Vũ Văn Cường

Phó trưởng khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Thành viên Hội hàn lâm phẫu thuật Hoa Kỳ...

Nguyễn Duy Linh

Bác sĩ khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Hoàng Hữu Đức

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống Quá trình đào tạo:...

Ngô Thanh Tú

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống Quá trình đào tạo:...

Đinh Trọng Tuyên

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

  Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống Quá trình đào tạo:...

Tô Văn Quỳnh

Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại khoa, Phẫu thuật Cột sống Quá trình...

Đinh Thế Hưng

Bác sĩ khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Nguyễn Tuấn Anh

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống   Quá trình đào...

Nguyễn Văn Thạch

Cố vấn

Chức vụ: Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam. Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nguyên Viện trưởng Viện...

Trần Đình Toản

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống   Quá trình đào...

Bùi Hải Nam

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Võ Văn Thanh

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Vũ Văn Cường

Bác sĩ Khoa PT Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Phẫu thuật Cột sống.   Quá trình đào...

Vũ Hoàng Anh

Điều dưỡng trưởng Khoa Phẫu thuật cột sống

Công trình Nghiên cứu khoa học:  Luận văn thạc sĩ: Sự hài lòng của người bệnh sau phẫu thuật bệnh lý cột sống tại Viện Chấn...