Khoa Phẫu Thuật Chi trên và Y học Thể Thao

Đội ngũ chuyên gia

Phan Bá Hải

Phó trưởng Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó trưởng Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Giảng viên thỉnh giảng khoa Y Đại học Quốc...

Nguyễn Văn Học

Phó trưởng Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó trưởng Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo...

Lưu Danh Huy

Phó trưởng Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương...

Phùng Ngọc Hòa

Bác sĩ Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sỹ Bộ môn ngoại trường,...

Vũ Tiến Hưng

Bác sĩ Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Đỗ Vũ Anh

Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sỹ khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Cao Đình Bằng

Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sỹ khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Đỗ Văn Hải

Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sỹ khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Nguyễn Huy Thiệp

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Trần Quốc Tuấn

Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học Thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Giảng viên Bộ môn Ngoại - Khoa Y Dược ,...

Phạm Ngọc Đình

Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Nguyễn Hoàng Quân

Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sỹ khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Nguyễn Mộc Sơn

Bác sĩ Khoa PT Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sỹ khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh...

Bùi Thị Kim Nhung

Điều dưỡng trưởng Khoa PT Chi trên & Y học thể thao, Phó Trưởng phòng Điều dưỡng, Điều dưỡng trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình

Công trình Nghiên cứu khoa hoc: Tai nạn thương tích do ngã và nhu cầu chăm sóc hỗ trợ khi ra viện ở người cao tuổi tại khoa CTCH...