Đội ngũ chuyên gia

Đoàn Việt Quân

Trưởng Khoa PT Chi dưới, Phó Viện trưởng Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Phó Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện...

Nguyễn Tiến Sơn

Phó trưởng Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình   Quá...

Trần Hoàng Tùng

Phó trưởng Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại Chấn thương chỉnh...

Nguyễn Quang Trung

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình   Quá trình...

Nguyễn Tiến Dũng

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chi Dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình Quá trình đào...

Nguyễn Trung Kiên

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại – Chấn thương chỉnh hình Quá trình đào...

Dương Duy Thanh

Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chức vụ: Bác sĩ Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Ngoại – Chấn thương chỉnh hình Quá trình đào...

Trần Mạnh Hùng

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình.   Quá trình...

Nguyễn Tiến Ngọc

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình.   Quá trình...

Nguyễn Mạnh Tiến

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại - Chấn thương chỉnh hình.   Quá...

Nguyễn Minh Anh

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình.   Quá trình...

Vũ Trường Thịnh

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Ngoại - Chấn thương chỉnh hình.   Quá...

Từ Duy Linh

Bác sĩ Khoa PT Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình.   Quá trình...

Nguyễn Thị Huyền

Điều dưỡng trưởng khoa Phẫu thuật Chi dưới

 Thế mạnh chuyên môn: Chuyên nghành Chấn thương - Chỉnh hình   Các giải thưởng, đóng góp cho ngành Y tế: - Sáng kiến cải...