Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch - Lồng ngực

Đội ngũ chuyên gia

Phạm Tiến Quân

Trưởng khoa Hồi sức tích cực Tim mạch và Lồng ngực - Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Trưởng khoa Hồi sức tích cực Tim mạch và Lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt...

Nguyễn Kim Dần

Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Chuyên ngành: Gây mê hồi...

Tạ Thị Huyền Trang

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Chức vụ: Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.   Chuyên ngành: Nội Tim...

Nguyễn Thị Thu Hà

Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch - Lồng ngực

 Chuyên ngành: Điều dưỡng Ngoại khoa Quản lý Bệnh viện   Thế mạnh chuyên môn: Ngoại tim mạch – Lồng ngực      Hồi sức sau mổ...