Chung tay vì người bệnh có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

11/10/2021 09:07

Tháng 08/2021, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp tục huy động hỗ trợ cho những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, suất ăn từ thiện và nhận được sự quan tâm ấm áp từ các nhà hảo tâm và một số đơn vị báo chí, tổng số tiền hỗ trợ là: 130,378,779đ (Một trăm ba mươi triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi chín đồng chẵn./.) Trong đó:

 

Số tiền hỗ trợ tới những mảnh đời kém may mắn là: 115,378,779đ (Một trăm mười lăm triệu ba trăm bảy mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi chín đồng chẵn./.)

 

Hỗ trợ phát 500 suất ăn từ thiện cho người bệnh và người nhà người bệnh với giá trị: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng chẵn./.)

 

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

 

Phòng Công tác xã hội – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Phòng 246 nhà C3

 

Điện thoại: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

 

Địa chỉ: 40 Phố Tràng Thi – Hoàn Kiếm – Hà Nội

 

Email: congtacxahoibvvd@gmail.com

 

Thông tin chuyển khoản giúp đỡ người bệnh:

 

Tài khoản Từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

 

Tên tài khoản: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 

Số tài khoản VNĐ: 1221.000.2100.700

 

Tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Hà Thành

 

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân MS (mã số) hoặc ủng hộ Tên bệnh nhân.

 

 

Phòng Công tác xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagged in: Tags: