Chiêu sinh Khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K37”

15/10/2020 14:07

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K37”.

 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: