Chiêu sinh Khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K35”

24/12/2019 15:01

Nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng ngoại khoa; Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mở khóa đào tạo “Điều dưỡng ngoại khoa – K35”.

 

Phòng Công tác xã hội

 

Tagged in: Tags: