Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng & An ninh cho đối tượng 4 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2024

28/03/2024 15:00

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 06 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Căn cứ Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ -CP của Chính phủ; Ngày 28/03 đến ngày 31/03/2024, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2024 đợt 01 cho hơn 200 các đồng chí là đảng viên, viên chức của bệnh viện.

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng & An ninh cho đối tượng 4 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2024

 

Tham dự lễ khai mạc và chỉ đạo lớp học có: Đồng chí Trần Đình Thơ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Phó Giám đốc bệnh viện; Đồng chí Trịnh Quốc Thư, Phó chủ nhiệm khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị.

Đại biểu tham dự lễ khai mạc và chỉ đạo lớp học

 

Đồng chí Trần Đình Thơ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: Trong những năm qua, bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, được lãnh đạo cấp trên quan tâm, chỉ đạo và đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng lực lượng Tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện, hội thao quốc phòng và thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan trong các ngày Lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 là thể hiện sự nghiêm túc quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và của quận Hoàn Kiếm, trong việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đảng viên, viên chức theo đúng quy định. Đồng chí Trần Đình Thơ mong rằng, với thời gian học tập ngắn, nội dung nghiên cứu nhiều, các đồng chí tham gia khóa học cần tập trung vào những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng ở địa phương, cần nhận thức sâu sắc những vấn đề được nghiên cứu, học tập để vận dụng vào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được phân công, góp phần xây dựng công tác quốc phòng, quân sự của cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Trần Đình Thơ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Phó Giám đốc bệnh viện phát biểu tại chương trình

 

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đăng Mạnh đại diện học viên phát biểu: Quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ quốc phòng về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói chung và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh nói riêng, bản thân mỗi chúng tôi nhận thức sâu sắc việc học tập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của Đảng viên, viên chức; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một trong những tiêu chuẩn bắt buộc, là một trong những tiêu chí để xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành. Thông qua đó nâng cao hơn về trình độ, năng lực toàn diện để tham mưu, đề xuất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.

 

Đồng chí Nguyễn Đăng Mạnh đại diện học viên phát biểu

Tại khóa học, Đồng chí Trịnh Quốc Thư, Phó chủ nhiệm khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị đã chia sẻ các chuyên đề:

– Chuyên đề 1: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh.

– Chuyên đề 2: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

– Chuyên đề 3: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới.

– Chuyên đề 4: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

– Chuyên đề 5: Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

– Chuyên đề 6: Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

– Chuyên đề 7: Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên.

– Chuyên đề 8: Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

– Chuyên đề 9: Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

Đồng chí Trịnh Quốc Thư, Phó chủ nhiệm khoa Lịch sử nghệ thuật quân sự, Học viện Chính trị chia sẻ tại lớp bồi dưỡng

Các đồng chí đảng viên, viên chức đối tượng 4 của bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tham gia học tập

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2024 đợt 02 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 04/04 đến ngày 07/04/2024. Kết thúc khóa học, các đồng chí tham gia sẽ viết bài thu hoạch bằng tay và gửi lại nhằm đánh giá quá trình học tập.

Phòng Công tác xã hội

 

Tagged in: Tags:

Tư vấn trực tuyến

Tập huấn trực tuyến: Quy trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nhằm cập nhật kiến thức trong chẩn đoán, điều trị cho các y, bác sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng điều trị cho người bệnh, ngày 18/5, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến “Quy trình chạy thận nhân…

Xem tiếp

Kết nối Facebook