Bộ Y tế ban hành thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ

12/12/2018 17:41

Trên cơ sở y kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14818/BTC-QLG ngày 27/11/2018, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư về quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho một số trường hợp.

 

→Thông tư Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

→ Thông tư Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

→ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC XẾP TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ 13/2019/TT-BYT  Chi tiết xem TẠI ĐÂY, Chi tiết xem Bảng giá Dịch vụ TẠI ĐÂY

→ BAN HÀNH DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC XẾP TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ 14/2019/TT-BYT  Chi tiết xem TẠI ĐÂY, Chi tiết xem Bảng giá Dịch vụ TẠI ĐÂY

 

 

Phòng Tài chính kế toán

Tagged in: Tags: