Bệnh viện Việt Đức mời chào sửa chữa máy nén Boge S20-2

25/10/2022 14:21

­Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu sửa chữa máy nén Boge S20-2 để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, sửa chữa máy nén Boge S20-2 chào giá theo phụ lục đính kèm (Theo phụ lục 1).

Tagged in: Tags: