Bệnh viện Việt Đức mời chào giá vật tư, linh kiện, phụ kiện kèm dịch vụ sửa chữa thang máy

19/08/2022 11:22

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu cải tạo, sửa chữa một số thang máy đã sử dụng lâu năm (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). Bệnh viện HN Việt Đức kính mời Các đơn vị có đủ năng lực cung cấp chào giá vật tư, linh kiện, phụ kiện kèm dịch vụ sửa chữa thang máy cho Bệnh viện.

Tagged in: Tags: