Bệnh viện Việt Đức mời chào giá trang thiết bị y tế

13/01/2022 07:47

Hiện nay, Bệnh viện Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm 01 Motor bơm, 01 đĩa an toàn, 01 đĩa lọc ẩm, 01 bộ chân không, 01 bộ lọc đường khí dùng cho máy bơm bóng đối xung động mạch chủ.

Tagged in: Tags: