Bệnh viện Việt Đức mời chào giá sửa chữa đèn mổ Trilux – L120PM

15/08/2022 13:56

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu sửa chữa bo nguồn đèn mổ Trilux-L120PM hãng sản xuất Medical( chi tiết nội dung tại phụ lục 1 kèm theo), để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

Tagged in: Tags: