Bệnh viện Việt Đức mời chào giá mua mới máy phun dung dịch khử khuẩn xách tay

16/09/2022 09:13

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua mới 01 máy phun dung dịch khử khuẩn xách tay để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục kèm theo công văn này). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm công văn này.

Tagged in: Tags: