Bệnh viện Việt Đức mời chào giá máy X-Quang Model Titan 2000 Dua Plus

21/07/2022 08:11

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng 02 máy X-Quang Model Titan 2000 Dua Plus, để có thêm cơ sở tham khảo giá.

Tagged in: Tags: