Bệnh viện Việt Đức mời chào giá dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì trang thiết bị y tế

03/08/2022 16:08

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu bảo trì hệ thống chụp mạch xóa nền kỹ thuật số DSA Allura Xper FD20 và hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0T Signa Pioneer đang sử dụng tại Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục đính kèm.

Tagged in: Tags: