Bệnh viện Việt Đức mời chào giá đầu dò Linear cho máy siêu âm Doppler màu Philips Affiniti 70G

16/09/2022 14:50

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua 01 đầu dò Linear cho máy siêu âm  Doppler màu Philips Affiniti 70G  phục vu công tác chuyên môn của Bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 1 kèm theo). Để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục 2 đính kèm.

Tagged in: Tags: