Bệnh viện Việt Đức mời chào giá cung dịch vụ bảo trì máy gây mê kèm thở (Hãng: GE)

20/05/2022 13:44

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu thực hiện bảo trì cho 27 máy gây mê kèm thở (Model: Aespire 7900, Avance, Aespire 7100, 9100c NXT, Carestation 620/ Hãng: GE/ Nước sản xuất: Mỹ/ Trung Quốc) để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện (chi tiết nội dung tại phụ lục 01 kèm theo công văn này). Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá, chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm theo công văn này.

Tagged in: Tags: