Bệnh viện Việt Đức mời chào giá cung cấp và lắp đặt các ổ khí y tế

14/04/2022 08:02

­Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm các ổ khí y tế để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp và lắp đặt các ổ khí y tế chào giá (chi tiết theo phụ lục 1).

Tagged in: Tags: