Bệnh viện Việt Đức mời chào giá cung cấp phụ tùng để sửa chữa máy siêu âm Affiniti 30

26/11/2021 10:23

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu sửa chữa máy siêu âm Philips Affiniti 30, để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp phụ kiện sửa chữa chào giá theo phụ lục đính kèm.

Tagged in: Tags: