Bệnh viện Việt Đức mời chào giá cung cấp, lắp đặt ống đồng và phụ kiện ống đồng

21/04/2022 10:22

­Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm ống đồng và phụ kiện ống đồng để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá ống đồng và phụ kiện ống đồng (chi tiết theo phụ lục 1).

Tagged in: Tags: