Bệnh viện Việt Đức mời chào giá cung cấp, lắp đặt ổ khí y tế và các vật tư phụ

28/04/2022 07:31

­Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm, lắp đặt ổ khí y tế và các vật tư phụ để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Để có cơ sở xây dựng giá dự toán, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, lắp đặt ổ khí y tế và các vật tư phụ chào giá (chi tiết theo phụ lục 1).

Tagged in: Tags: