Bệnh viện Việt Đức mời chào giá cung cấp, lắp đặt ổ khí y tế và các vật tư phụ

26/09/2022 15:55

­Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu mua sắm, lắp đặt ổ khí y tế và các vật tư phụ để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp, lắp đặt ổ khí y tế và các vật tư phụ chào giá theo phụ lục đính kèm (Theo phụ lục 1).

Tagged in: Tags: