Bệnh viện Việt Đức mời chào giá bảo trì hệ thống chẩn đoán hình ảnh

20/05/2022 08:21

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang có nhu cầu bảo trì 02 hệ thống chụp cộng hưởng từ Siemens Magnetom Avanto đang sử dụng tại Bệnh viện, để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp chào giá theo phụ lục đính kèm.

Tagged in: Tags: